User Tools

Site Tools


30-18568-thuillot-la-gi

Thuillot
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Khảo sát tiểu hành tinh OCA-DLR
Nơi khám phá Caussols
Ngày khám phá 3 tháng 10 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18568
Tên thay thế 1997 TL2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.9250101
Viễn điểm quỹ đạo 3.3413563
Độ lệch tâm 0.0664414
Chu kỳ quỹ đạo 2025.7092894
Độ bất thường trung bình 343.39303
Độ nghiêng quỹ đạo 21.81055
Kinh độ của điểm nút lên 202.40094
Acgumen của cận điểm 157.94428
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.2

18568 Thuillot (1997 TL2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 10 năm 1997 bởi Khảo sát tiểu hành tinh OCA-DLR ở Caussols.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18568 Thuillot
30-18568-thuillot-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)