User Tools

Site Tools


30-18572-rocher-la-gi

Rocher
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Khảo sát tiểu hành tinh OCA-DLR
Nơi khám phá Caussols
Ngày khám phá 28 tháng 11 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18572
Tên thay thế 1997 WQ22
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8616631
Viễn điểm quỹ đạo 2.6617945
Độ lệch tâm 0.1768849
Chu kỳ quỹ đạo 1242.3936605
Độ bất thường trung bình 104.02587
Độ nghiêng quỹ đạo 1.82711
Kinh độ của điểm nút lên 310.25574
Acgumen của cận điểm 67.58892
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.4

18572 Rocher (1997 WQ22) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 11 năm 1997 bởi Khảo sát tiểu hành tinh OCA-DLR ở Caussols.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18572 Rocher
30-18572-rocher-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)