User Tools

Site Tools


30-18574-jeansimon-la-gi

Jeansimon
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Khảo sát tiểu hành tinh OCA-DLR
Nơi khám phá Caussols
Ngày khám phá 28 tháng 11 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18574
Tên thay thế 1997 WO23
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4061085
Viễn điểm quỹ đạo 3.0997699
Độ lệch tâm 0.1259856
Chu kỳ quỹ đạo 1668.3738147
Độ bất thường trung bình 71.53962
Độ nghiêng quỹ đạo 7.66068
Kinh độ của điểm nút lên 111.89248
Acgumen của cận điểm 50.84799
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

18574 Jeansimon (1997 WO23) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 11 năm 1997 bởi Khảo sát tiểu hành tinh OCA-DLR ở Caussols.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18574 Jeansimon
30-18574-jeansimon-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)