User Tools

Site Tools


30-18579-duongtuyenvu-la-gi

Duongtuyenvu
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Khảo sát tiểu hành tinh OCA-DLR
Nơi khám phá Caussols
Ngày khám phá 5 tháng 12 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18579
Tên thay thế 1997 XY6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2121155
Viễn điểm quỹ đạo 2.9887797
Độ lệch tâm 0.1493328
Chu kỳ quỹ đạo 1531.6889858
Độ bất thường trung bình 253.07813
Độ nghiêng quỹ đạo 0.80645
Kinh độ của điểm nút lên 133.24398
Acgumen của cận điểm 187.33261
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

18579 Duongtuyenvu (1997 XY6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 12 năm 1997 bởi Khảo sát tiểu hành tinh OCA-DLR ở Caussols.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18579 Duongtuyenvu
30-18579-duongtuyenvu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)