User Tools

Site Tools


30-18581-batllo-la-gi

Batllo
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Khảo sát tiểu hành tinh OCA-DLR
Nơi khám phá Caussols
Ngày khám phá 7 tháng 12 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18581
Tên thay thế 1997 XV8
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2449375
Viễn điểm quỹ đạo 2.4665237
Độ lệch tâm 0.0470313
Chu kỳ quỹ đạo 1320.6473902
Độ bất thường trung bình 265.66399
Độ nghiêng quỹ đạo 6.69738
Kinh độ của điểm nút lên 309.50326
Acgumen của cận điểm 224.49878
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

18581 Batllo (1997 XV8) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 12 năm 1997 bởi Khảo sát tiểu hành tinh OCA-DLR ở Caussols.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18581 Batllo
30-18581-batllo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)