User Tools

Site Tools


30-18596-superbus-la-gi

Superbus
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi V. S. Casulli
Nơi khám phá Colleverde di Guidonia
Ngày khám phá 21 tháng 1 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18596
Đặt tên theo Tarquinius Superbus
Tên thay thế 1998 BA4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0968383
Viễn điểm quỹ đạo 2.6508209
Độ lệch tâm 0.1166854
Chu kỳ quỹ đạo 1335.8962255
Độ bất thường trung bình 282.40917
Độ nghiêng quỹ đạo 3.34907
Kinh độ của điểm nút lên 125.05375
Acgumen của cận điểm 13.51861
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 16.0

18596 Superbus (1998 BA4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 1 năm 1998 bởi V. S. Casulli ở Colleverde di Guidonia.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18596 Superbus
30-18596-superbus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)