User Tools

Site Tools


30-18601-zafar-la-gi

Zafar
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 23 tháng 1 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18601
Tên thay thế 1998 BL11
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0497227
Viễn điểm quỹ đạo 2.7663703
Độ lệch tâm 0.1488027
Chu kỳ quỹ đạo 1364.8839917
Độ bất thường trung bình 195.29588
Độ nghiêng quỹ đạo 3.23756
Kinh độ của điểm nút lên 98.39118
Acgumen của cận điểm 110.64575
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.5

18601 Zafar (1998 BL11) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 1 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18601 Zafar
30-18601-zafar-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)