User Tools

Site Tools


30-18602-lagillespie-la-gi

Lagillespie
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 23 tháng 1 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18602
Tên thay thế 1998 BX12
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1155902
Viễn điểm quỹ đạo 2.7318212
Độ lệch tâm 0.1271258
Chu kỳ quỹ đạo 1378.2190699
Độ bất thường trung bình 191.47992
Độ nghiêng quỹ đạo 3.68658
Kinh độ của điểm nút lên 102.53177
Acgumen của cận điểm 104.06771
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

18602 Lagillespie (1998 BX12) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 1 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18602 Lagillespie
30-18602-lagillespie-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)