User Tools

Site Tools


30-18605-jacqueslaskar-la-gi

Jacqueslaskar
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Khảo sát tiểu hành tinh OCA-DLR
Nơi khám phá Caussols
Ngày khám phá 28 tháng 1 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18605
Tên thay thế 1998 BL26
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6489483
Viễn điểm quỹ đạo 2.8359351
Độ lệch tâm 0.0340913
Chu kỳ quỹ đạo 1658.8400902
Độ bất thường trung bình 37.48165
Độ nghiêng quỹ đạo 3.02666
Kinh độ của điểm nút lên 142.92890
Acgumen của cận điểm 94.62992
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.2

18605 Jacqueslaskar (1998 BL26) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 1 năm 1998 bởi Khảo sát tiểu hành tinh OCA-DLR ở Caussols.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18605 Jacqueslaskar
30-18605-jacqueslaskar-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)