User Tools

Site Tools


30-18617-puntel-la-gi

Puntel
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi M. Boeuf
Nơi khám phá Les Tardieux
Ngày khám phá 24 tháng 2 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18617
Tên thay thế 1998 DY9
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0030441
Viễn điểm quỹ đạo 2.2778949
Độ lệch tâm 0.0642034
Chu kỳ quỹ đạo 1143.8313240
Độ bất thường trung bình 83.03211
Độ nghiêng quỹ đạo 3.08532
Kinh độ của điểm nút lên 303.48692
Acgumen của cận điểm 211.13515
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

18617 Puntel (1998 DY9) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 2 năm 1998 bởi Michel Boeuf ở Les Tardieux.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18617 Puntel
30-18617-puntel-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)