User Tools

Site Tools


30-18623-pises-la-gi

Pises
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Pisces Observatory
Nơi khám phá Pisces
Ngày khám phá 27 tháng 2 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18623
Đặt tên theo Pises Observatory
Tên thay thế 1998 DR13
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7620750
Viễn điểm quỹ đạo 2.9158316
Độ lệch tâm 0.0270798
Chu kỳ quỹ đạo 1747.1724925
Độ bất thường trung bình 317.97913
Độ nghiêng quỹ đạo 2.71142
Kinh độ của điểm nút lên 58.86977
Acgumen của cận điểm 212.97418
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

18623 Pises (1998 DR13) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 2 năm 1998 by Pisces Observatory ở Pisces.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18623 Pises
30-18623-pises-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)