User Tools

Site Tools


30-18624-pr-vert-la-gi

18624 Prévert là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 2007.7191223 ngày (5.50 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 27 tháng 2 năm 1998.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008. 
30-18624-pr-vert-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)