User Tools

Site Tools


30-18626-michaelcarr-la-gi

Michaelcarr
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Khảo sát tiểu hành tinh OCA-DLR
Nơi khám phá Caussols
Ngày khám phá 27 tháng 2 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18626
Tên thay thế 1998 DO23
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7481980
Viễn điểm quỹ đạo 2.0779926
Độ lệch tâm 0.0861940
Chu kỳ quỹ đạo 966.5033043
Độ bất thường trung bình 66.40915
Độ nghiêng quỹ đạo 19.83779
Kinh độ của điểm nút lên 10.31910
Acgumen của cận điểm 53.19866
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

18626 Michaelcarr (1998 DO23) là một tiểu hành tinh vành đai chính bên trong được phát hiện ngày 27 tháng 2 năm 1998 bởi Khảo sát tiểu hành tinh OCA-DLR ở Caussols.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18626 Michaelcarr
30-18626-michaelcarr-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)