User Tools

Site Tools


30-18634-champigneulles-la-gi

Champigneulles
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Khảo sát tiểu hành tinh OCA-DLR
Nơi khám phá Caussols
Ngày khám phá 2 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18634
Đặt tên theo Champigneulles
Tên thay thế 1998 EQ1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4244576
Viễn điểm quỹ đạo 2.9110084
Độ lệch tâm 0.0911918
Chu kỳ quỹ đạo 1591.5194647
Độ bất thường trung bình 168.37539
Độ nghiêng quỹ đạo 14.35511
Kinh độ của điểm nút lên 188.53484
Acgumen của cận điểm 307.32649
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

18634 Champigneulles (1998 EQ1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 3 năm 1998 bởi Khảo sát tiểu hành tinh OCA-DLR ở Caussols.[1]

  1. ^ JPL Small-Body Database Browser ngày 18634 Champigneulles Accessed: 7-23-2011.
30-18634-champigneulles-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)