User Tools

Site Tools


30-18637-liverdun-la-gi

Liverdun
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Khảo sát tiểu hành tinh OCA-DLR
Nơi khám phá Caussols
Ngày khám phá 2 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18637
Đặt tên theo Liverdun
Tên thay thế 1998 EJ2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1830881
Viễn điểm quỹ đạo 3.1893143
Độ lệch tâm 0.1872954
Chu kỳ quỹ đạo 1608.0747508
Độ bất thường trung bình 3.82860
Độ nghiêng quỹ đạo 12.02009
Kinh độ của điểm nút lên 188.56156
Acgumen của cận điểm 135.40304
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

18637 Liverdun (1998 EJ2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 3 năm 1998 bởi Khảo sát tiểu hành tinh OCA-DLR ở Caussols.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18637 Liverdun
30-18637-liverdun-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)