User Tools

Site Tools


30-18638-nouet-la-gi

Nouet
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Khảo sát tiểu hành tinh OCA-DLR
Nơi khám phá Caussols
Ngày khám phá 2 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18638
Tên thay thế 1998 EP3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1751967
Viễn điểm quỹ đạo 3.1246861
Độ lệch tâm 0.1791529
Chu kỳ quỹ đạo 1575.6248731
Độ bất thường trung bình 27.44123
Độ nghiêng quỹ đạo 9.40738
Kinh độ của điểm nút lên 6.59044
Acgumen của cận điểm 300.36530
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

18638 Nouet (1998 EP3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 3 năm 1998 bởi Khảo sát tiểu hành tinh OCA-DLR ở Caussols.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18638 Nouet
30-18638-nouet-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)