User Tools

Site Tools


30-18647-v-clavh-bner-la-gi

18647 Václavhübner là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1476.8889646 ngày (4.04 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 21 tháng 3 năm 1998.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008. 
30-18647-v-clavh-bner-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)