User Tools

Site Tools


30-18653-christag-nt-la-gi

18653 Christagünt
Tên
Tên Christagünt
Tên chỉ định 1998 FW15
Phát hiện
Người phát hiện Jens Rothermel
Ngày phát hiện 28 tháng 3 năm 1998
Nơi phát hiện Starkenburg Observatory
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.1649952
Bán trục lớn (a) 2.3866833 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 1.9928920 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 2.7804746 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 3.69 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 10.45416°
Kinh độ (Ω) 59.63770°
Acgumen (ω) 141.86794°
Độ bất thường trung bình (M) 259.62391°

18653 Christagünt là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1346.7612412 ngày (3.69 năm).[1] It có vận tốc quỹ đạo trung bình là 19.28272598 km/s.

Nó được phát hiện ngày 28 tháng 3 năm 1998 ở Starkenburg Observatory.

Nó được đặt theo tên Christa và Günter Rothermel, the parents of the discoverer.[1]

  1. ^ a ă “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 7 tháng 4 năm 2008. 
30-18653-christag-nt-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)