User Tools

Site Tools


30-18656-mergler-la-gi

Mergler
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18656
Tên thay thế 1998 FW29
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1596680
Viễn điểm quỹ đạo 2.5717142
Độ lệch tâm 0.0870879
Chu kỳ quỹ đạo 1329.0321423
Độ bất thường trung bình 23.48672
Độ nghiêng quỹ đạo 6.50631
Kinh độ của điểm nút lên 327.78578
Acgumen của cận điểm 97.88153
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

18656 Mergler (1998 FW29) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18656 Mergler
30-18656-mergler-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)