User Tools

Site Tools


30-18658-rajdev-la-gi

Rajdev
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18658
Tên thay thế 1998 FX31
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9412128
Viễn điểm quỹ đạo 2.8318584
Độ lệch tâm 0.1865980
Chu kỳ quỹ đạo 1346.6363045
Độ bất thường trung bình 334.94884
Độ nghiêng quỹ đạo 1.53668
Kinh độ của điểm nút lên 226.38508
Acgumen của cận điểm 224.87307
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.3

18658 Rajdev (1998 FX31) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18658 Rajdev
30-18658-rajdev-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)