User Tools

Site Tools


30-18659-megangross-la-gi

Megangross
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18659
Tên thay thế 1998 FD33
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6161221
Viễn điểm quỹ đạo 2.9041035
Độ lệch tâm 0.0521684
Chu kỳ quỹ đạo 1674.8991839
Độ bất thường trung bình 321.03016
Độ nghiêng quỹ đạo 2.18836
Kinh độ của điểm nút lên 135.62441
Acgumen của cận điểm 160.95143
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

18659 Megangross (1998 FD33) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18659 Megangross
30-18659-megangross-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)