User Tools

Site Tools


30-18661-zoccoli-la-gi

Zoccoli
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18661
Tên thay thế 1998 FT34
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2467516
Viễn điểm quỹ đạo 2.7266968
Độ lệch tâm 0.0965015
Chu kỳ quỹ đạo 1432.3193878
Độ bất thường trung bình 167.50724
Độ nghiêng quỹ đạo 6.00719
Kinh độ của điểm nút lên 198.05373
Acgumen của cận điểm 32.91320
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.2

18661 Zoccoli (1998 FT34) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18661 Zoccoli
30-18661-zoccoli-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)