User Tools

Site Tools


30-18662-erinwhite-la-gi

Erinwhite
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18662
Tên thay thế 1998 FV42
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7635785
Viễn điểm quỹ đạo 2.9077011
Độ lệch tâm 0.0254127
Chu kỳ quỹ đạo 1744.1146426
Độ bất thường trung bình 282.09828
Độ nghiêng quỹ đạo 1.26589
Kinh độ của điểm nút lên 242.59840
Acgumen của cận điểm 62.43963
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

18662 Erinwhite (1998 FV42) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1998, bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.[1]

  1. ^ "M.P.C. 52427"(Page 218). Minor Planet Center, Smithsonian Astrophysical Observatory. Truy cập 25 Feb 2011.
  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18662 Erinwhite
30-18662-erinwhite-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)