User Tools

Site Tools


30-18663-lynnta-la-gi

Lynnta
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18663
Tên thay thế 1998 FW42
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1442095
Viễn điểm quỹ đạo 2.6677919
Độ lệch tâm 0.1088076
Chu kỳ quỹ đạo 1363.1450118
Độ bất thường trung bình 327.07924
Độ nghiêng quỹ đạo 5.83526
Kinh độ của điểm nút lên 192.78051
Acgumen của cận điểm 267.19534
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

18663 Lynnta (1998 FW42) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18663 Lynnta
30-18663-lynnta-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)