User Tools

Site Tools


30-18664-rafaelta-la-gi

Rafaelta
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18664
Tên thay thế 1998 FA43
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6332684
Viễn điểm quỹ đạo 3.3168938
Độ lệch tâm 0.1148919
Chu kỳ quỹ đạo 1874.3325619
Độ bất thường trung bình 282.93855
Độ nghiêng quỹ đạo 1.10999
Kinh độ của điểm nút lên 232.94423
Acgumen của cận điểm 28.82218
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

18664 Rafaelta (1998 FA43) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1998, bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.[1]

  1. ^ "M.P.C. 52427"(Page 218). Minor Planet Center, Smithsonian Astrophysical Observatory. Truy cập 25 Feb 2011.
  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18664 Rafaelta
30-18664-rafaelta-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)