User Tools

Site Tools


30-18665-sheenahayes-la-gi

Sheenahayes
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18665
Tên thay thế 1998 FK49
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2959423
Viễn điểm quỹ đạo 2.9336581
Độ lệch tâm 0.1219435
Chu kỳ quỹ đạo 1544.3871672
Độ bất thường trung bình 138.12563
Độ nghiêng quỹ đạo 2.23074
Kinh độ của điểm nút lên 198.03550
Acgumen của cận điểm 351.71864
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

18665 Sheenahayes (1998 FK49) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18665 Sheenahayes
30-18665-sheenahayes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)