User Tools

Site Tools


30-18669-lalitpatel-la-gi

Lalitpatel
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18669
Tên thay thế 1998 FP63
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6925207
Viễn điểm quỹ đạo 3.5051357
Độ lệch tâm 0.1311165
Chu kỳ quỹ đạo 1992.4832463
Độ bất thường trung bình 255.10859
Độ nghiêng quỹ đạo 2.94063
Kinh độ của điểm nút lên 123.80698
Acgumen của cận điểm 133.44954
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

18669 Lalitpatel (1998 FP63) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18669 Lalitpatel
30-18669-lalitpatel-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)