User Tools

Site Tools


30-18670-shantanugaur-la-gi

Shantanugaur
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18670
Tên thay thế 1998 FM64
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6939181
Viễn điểm quỹ đạo 3.5274847
Độ lệch tâm 0.1339837
Chu kỳ quỹ đạo 2003.9455461
Độ bất thường trung bình 249.84067
Độ nghiêng quỹ đạo 1.21334
Kinh độ của điểm nút lên 156.16869
Acgumen của cận điểm 103.66196
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

18670 Shantanugaur (1998 FM64) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18670 Shantanugaur
30-18670-shantanugaur-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)