User Tools

Site Tools


30-18671-zacharyrice-la-gi

Zacharyrice
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18671
Tên thay thế 1998 FX64
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1899922
Viễn điểm quỹ đạo 2.7319614
Độ lệch tâm 0.1101126
Chu kỳ quỹ đạo 1410.1317733
Độ bất thường trung bình 19.69894
Độ nghiêng quỹ đạo 5.37213
Kinh độ của điểm nút lên 10.64721
Acgumen của cận điểm 21.42543
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

18671 Zacharyrice (1998 FX64) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18671 Zacharyrice
30-18671-zacharyrice-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)