User Tools

Site Tools


30-18672-ashleyamini-la-gi

Ashleyamini
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18672
Tên thay thế 1998 FY65
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3780587
Viễn điểm quỹ đạo 2.7760023
Độ lệch tâm 0.0772097
Chu kỳ quỹ đạo 1511.0462518
Độ bất thường trung bình 224.01199
Độ nghiêng quỹ đạo 1.49338
Kinh độ của điểm nút lên 280.68165
Acgumen của cận điểm 201.56347
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

18672 Ashleyamini (1998 FY65) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18672 Ashleyamini
30-18672-ashleyamini-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)