User Tools

Site Tools


30-18675-amiamini-la-gi

Amiamini
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18675
Tên thay thế 1998 FJ70
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3839976
Viễn điểm quỹ đạo 2.8951308
Độ lệch tâm 0.0968215
Chu kỳ quỹ đạo 1566.3787590
Độ bất thường trung bình 270.22985
Độ nghiêng quỹ đạo 2.65880
Kinh độ của điểm nút lên 116.67631
Acgumen của cận điểm 292.13193
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

18675 Amiamini (1998 FJ70) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18675 Amiamini
30-18675-amiamini-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)