User Tools

Site Tools


30-18676-zde-kaplavcov-la-gi

18676 Zdeňkaplavcová là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1543.5771113 ngày (4.23 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 30 tháng 5 năm 1998.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 24 tháng 5 năm 2008. 
30-18676-zde-kaplavcov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)