User Tools

Site Tools


30-18679-heatherenae-la-gi

Heatherenae
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 31 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18679
Tên thay thế 1998 FW102
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0622156
Viễn điểm quỹ đạo 2.4703818
Độ lệch tâm 0.0900513
Chu kỳ quỹ đạo 1246.1609589
Độ bất thường trung bình 335.51958
Độ nghiêng quỹ đạo 5.12163
Kinh độ của điểm nút lên 254.42497
Acgumen của cận điểm 307.47916
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

18679 Heatherenae (1998 FW102) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 31 tháng 3 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18679 Heatherenae
30-18679-heatherenae-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)