User Tools

Site Tools


30-18680-weirather-la-gi

Weirather
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 31 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18680
Tên thay thế 1998 FS103
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1829434
Viễn điểm quỹ đạo 2.5466992
Độ lệch tâm 0.0769098
Chu kỳ quỹ đạo 1328.2992269
Độ bất thường trung bình 18.52579
Độ nghiêng quỹ đạo 6.29462
Kinh độ của điểm nút lên 232.95154
Acgumen của cận điểm 209.47717
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.5

18680 Weirather (1998 FS103) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 31 tháng 3 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18680 Weirather
30-18680-weirather-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)