User Tools

Site Tools


30-18681-caseylipp-la-gi

Caseylipp
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 31 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18681
Tên thay thế 1998 FW103
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1093707
Viễn điểm quỹ đạo 2.5908449
Độ lệch tâm 0.1024366
Chu kỳ quỹ đạo 1315.9218354
Độ bất thường trung bình 75.42463
Độ nghiêng quỹ đạo 6.76037
Kinh độ của điểm nút lên 224.48088
Acgumen của cận điểm 173.10485
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

18681 Caseylipp (1998 FW103) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 31 tháng 3 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18681 Caseylipp
30-18681-caseylipp-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)