User Tools

Site Tools


30-18689-rodrick-la-gi

Rodrick
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 24 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18689
Tên thay thế 1998 FR124
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5912228
Viễn điểm quỹ đạo 3.0727784
Độ lệch tâm 0.0850204
Chu kỳ quỹ đạo 1740.7581698
Độ bất thường trung bình 267.65103
Độ nghiêng quỹ đạo 2.55281
Kinh độ của điểm nút lên 149.59543
Acgumen của cận điểm 192.12654
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

18689 Rodrick (1998 FR124) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 3 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18689 Rodrick
30-18689-rodrick-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)