User Tools

Site Tools


30-18697-kathanson-la-gi

Kathanson
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18697
Tên thay thế 1998 HB39
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7083923
Viễn điểm quỹ đạo 3.5064873
Độ lệch tâm 0.1284168
Chu kỳ quỹ đạo 2000.7946489
Độ bất thường trung bình 197.59550
Độ nghiêng quỹ đạo 1.18979
Kinh độ của điểm nút lên 10.30533
Acgumen của cận điểm 309.92016
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

18697 Kathanson (1998 HB39) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 4 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18697 Kathanson
30-18697-kathanson-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)