User Tools

Site Tools


30-18698-racharles-la-gi

Racharles
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18698
Tên thay thế 1998 HX39
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1783154
Viễn điểm quỹ đạo 2.6655944
Độ lệch tâm 0.1005962
Chu kỳ quỹ đạo 1376.7260033
Độ bất thường trung bình 310.64890
Độ nghiêng quỹ đạo 2.98647
Kinh độ của điểm nút lên 52.69835
Acgumen của cận điểm 70.73400
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.5

18698 Racharles (1998 HX39) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 4 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18698 Racharles
30-18698-racharles-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)