User Tools

Site Tools


30-18699-quigley-la-gi

Quigley
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18699
Tên thay thế 1998 HL45
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6921201
Viễn điểm quỹ đạo 2.8362213
Độ lệch tâm 0.0260659
Chu kỳ quỹ đạo 1678.5941662
Độ bất thường trung bình 128.00867
Độ nghiêng quỹ đạo 3.91230
Kinh độ của điểm nút lên 328.81247
Acgumen của cận điểm 175.91362
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

18699 Quigley (1998 HL45) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 4 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18699 Quigley
30-18699-quigley-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)