User Tools

Site Tools


30-18702-sadowski-la-gi

Sadowski
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 21 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18702
Tên thay thế 1998 HG68
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0846160
Viễn điểm quỹ đạo 3.0194870
Độ lệch tâm 0.1831607
Chu kỳ quỹ đạo 1489.1298485
Độ bất thường trung bình 248.59121
Độ nghiêng quỹ đạo 4.21113
Kinh độ của điểm nút lên 336.96426
Acgumen của cận điểm 132.07004
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

18702 Sadowski (1998 HG68) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 4 năm 1998, bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18702 Sadowski
30-18702-sadowski-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)