User Tools

Site Tools


30-18704-brychristian-la-gi

Brychristian
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 21 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18704
Tên thay thế 1998 HF87
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.9607932
Viễn điểm quỹ đạo 3.1596424
Độ lệch tâm 0.0324894
Chu kỳ quỹ đạo 1955.3609561
Độ bất thường trung bình 153.55769
Độ nghiêng quỹ đạo 6.01597
Kinh độ của điểm nút lên 237.41498
Acgumen của cận điểm 140.93731
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

18704 Brychristian (1998 HF87) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 4 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18704 Brychristian
30-18704-brychristian-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)