User Tools

Site Tools


30-18707-annchi-la-gi

Annchi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 21 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18707
Tên thay thế 1998 HO96
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0773342
Viễn điểm quỹ đạo 3.0322940
Độ lệch tâm 0.1868942
Chu kỳ quỹ đạo 1491.5485132
Độ bất thường trung bình 234.95713
Độ nghiêng quỹ đạo 6.85233
Kinh độ của điểm nút lên 64.58444
Acgumen của cận điểm 62.84310
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

18707 Annchi (1998 HO96) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 4 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18707 Annchi
30-18707-annchi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)