User Tools

Site Tools


30-18708-danielappel-la-gi

Danielappel
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 21 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18708
Tên thay thế 1998 HT97
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8598247
Viễn điểm quỹ đạo 3.2233155
Độ lệch tâm 0.0597538
Chu kỳ quỹ đạo 1937.5154497
Độ bất thường trung bình 15.79691
Độ nghiêng quỹ đạo 7.31110
Kinh độ của điểm nút lên 19.29771
Acgumen của cận điểm 141.12716
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

18708 Danielappel (1998 HT97) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 4 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18708 Danielappel
30-18708-danielappel-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)