User Tools

Site Tools


30-18720-jerryguo-la-gi

Jerryguo
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 21 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18720
Tên thay thế 1998 HP145
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6607225
Viễn điểm quỹ đạo 3.6514533
Độ lệch tâm 0.1569555
Chu kỳ quỹ đạo 2047.9627180
Độ bất thường trung bình 291.34299
Độ nghiêng quỹ đạo 9.66059
Kinh độ của điểm nút lên 225.52695
Acgumen của cận điểm 347.03437
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

18720 Jerryguo (1998 HP145) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 4 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18720 Jerryguo
30-18720-jerryguo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)