User Tools

Site Tools


30-18725-atacama-la-gi

Atacama
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Khảo sát tiểu hành tinh OCA-DLR
Nơi khám phá Caussols
Ngày khám phá 2 tháng 5 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18725
Đặt tên theo Atacama Desert
Tên thay thế 1998 JL3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3998811
Viễn điểm quỹ đạo 3.1256337
Độ lệch tâm 0.1313457
Chu kỳ quỹ đạo 1677.3069272
Độ bất thường trung bình 214.73975
Độ nghiêng quỹ đạo 8.79764
Kinh độ của điểm nút lên 196.98582
Acgumen của cận điểm 244.78978
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.8

18725 Atacama (1998 JL3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 5 năm 1998 bởi Khảo sát tiểu hành tinh OCA-DLR ở Caussols.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18725 Atacama
30-18725-atacama-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)