User Tools

Site Tools


30-18734-darboux-la-gi

Darboux
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. G. Comba
Nơi khám phá Prescott
Ngày khám phá 20 tháng 6 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18734
Tên thay thế 1998 MY1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3394752
Viễn điểm quỹ đạo 2.9510414
Độ lệch tâm 0.1155967
Chu kỳ quỹ đạo 1571.4499668
Độ bất thường trung bình 219.91022
Độ nghiêng quỹ đạo 11.34220
Kinh độ của điểm nút lên 231.54252
Acgumen của cận điểm 261.63524
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

18734 Darboux (1998 MY1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 6 năm 1998 bởi P. G. Comba ở Prescott.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18734 Darboux
30-18734-darboux-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)