User Tools

Site Tools


30-18737-aliciaworley-la-gi

Aliciaworley
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 24 tháng 8 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18737
Tên thay thế 1998 QP79
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0536825
Viễn điểm quỹ đạo 2.5116161
Độ lệch tâm 0.1003075
Chu kỳ quỹ đạo 1259.6712573
Độ bất thường trung bình 234.03676
Độ nghiêng quỹ đạo 8.36913
Kinh độ của điểm nút lên 197.05947
Acgumen của cận điểm 196.23393
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

18737 Aliciaworley (1998 QP79) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 8 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18737 Aliciaworley
30-18737-aliciaworley-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)