User Tools

Site Tools


30-18739-larryhu-la-gi

Larryhu
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 16 tháng 9 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18739
Tên thay thế 1998 SH79
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 30 tháng 11 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9429689
Viễn điểm quỹ đạo 2.6358441
Độ lệch tâm 0.1513220
Chu kỳ quỹ đạo 1265.2687626
Độ bất thường trung bình 357.68506
Độ nghiêng quỹ đạo 4.72855
Kinh độ của điểm nút lên 76.50613
Acgumen của cận điểm 255.10988
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

18739 Larryhu (1998 SH79) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 9 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18739 Larryhu
  • List of asteroids/18701–18800
30-18739-larryhu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)