User Tools

Site Tools


30-18745-san-pedro-la-gi

San Pedro
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Khảo sát tiểu hành tinh OCA-DLR
Nơi khám phá Caussols
Ngày khám phá 23 tháng 1 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18745
Tên thay thế 1999 BJ14
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3287646
Viễn điểm quỹ đạo 2.8729376
Độ lệch tâm 0.1046144
Chu kỳ quỹ đạo 1532.0455412
Độ bất thường trung bình 211.22228
Độ nghiêng quỹ đạo 14.99110
Kinh độ của điểm nút lên 166.17930
Acgumen của cận điểm 237.11754
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.6

18745 San Pedro (1999 BJ14) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 1 năm 1999 bởi Khảo sát tiểu hành tinh OCA-DLR ở Caussols.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18745 San Pedro
30-18745-san-pedro-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)