User Tools

Site Tools


30-18747-lexcen-la-gi

Lexcen
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi J. Broughton
Nơi khám phá Reedy Creek Observatory
Ngày khám phá 26 tháng 3 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18747
Đặt tên theo Ben Lexcen
Tên thay thế 1999 FN21
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9075141
Viễn điểm quỹ đạo 2.4304377
Độ lệch tâm 0.1205462
Chu kỳ quỹ đạo 1166.7572578
Độ bất thường trung bình 276.36147
Độ nghiêng quỹ đạo 3.31739
Kinh độ của điểm nút lên 306.47505
Acgumen của cận điểm 297.07992
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.7

18747 Lexcen (1999 FN21) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 26 tháng 3 năm 1999 bởi J. Broughton ở Reedy Creek Observatory.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18747 Lexcen
30-18747-lexcen-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)